İmar Barışı Bir Diğer Anlamı İle Kaçak Yapı Affı!

İmar Barışı “Genel Yönetimin” imar affı olarak algılanmaması için verdiği bir isim. Aslında tam olarak çıkan kanun ile kaçak yapılar affediliyor. 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. maddesi ile 31/12/2017 yılından önce yapılmış yapıları kapsayan ve hiçbir şekilde yapının depreme dayanıklılığının sorgulanmadığı ve kişi beyanının esas alınarak yapıya “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenerek yapının tamamen yasal hale getirildiği bir kanun. Bu kapsamda bulunan binalar için  15 Haziran 2019 tarihine kadar başvurulması gerekiyor.

Hangi Arsalarda bulunan yapılara Yapı Kayıt Belgesi alınabilir?

Bu madde kapsamında 30/12/2017 tarihinden önce yapılan yapılar için, bina sahibinin kendi arsasına, Hazine arsasına ve Belediye arsasına yaptığı binaları kapsamaktadır.

Yapı Kayıt Belgesi almak için neler gerekli?

Arsaya ait ada,parsel ve yüzölçüm bilgileri

Binanın tamamını gösteren ön ve arka kısmından çekilmiş 2 adet fotoğraf

Kaçak yapılan yapının yada ruhsatlı yapılan binaya kaçak eklenen kısmın alanı(m2)

Binaya ait adres bilgisi gerekmektedir.

Nasıl başvuru yaparım?

E-devlet üzerinden imar barışı sayfasına girerek başvuru yapabilirsiniz.

İmar Barışı kapsamında geniş bilgiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının https://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Yaklaşık İmar barışı ücretini apps.csb.gov.tr/imarhesapla sitesinden hesaplayarak yaklaşık ödemeniz gereken ücreti öğrenebilirsiniz.

İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetide tesis edilebilmektedir. Bunun için bulunduğunuz yerleşim yerindeki LİHKAB bürolarına başvurmanız gerekmektedir.

Hazine arazileri ve Belediyelere ait araziler üzerinde bulunan yapılar için yapı kayıt belgelerinde taşınmazın satın alınması için ilgili belediye ve Milli Emlak Şefliklerine başvurulması gerekmektedir. İmar barışı kapsamında bu yerlerdeki taşınmaz satışları ihale ile değil bina sahibine direk olarak rayiç bedel üzerinden satılacaktır. Alınan belgelerin bir nüshası Büyükşehirlerde ilgili ilçe belediyelerine İllerde ise köyler İl Özel İdarelerine Belediyelerde İlçe Belediyesine bir nüshasını vermek zorundadır.